Proiect SMIS 4422

Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu

 

 

Proiect
„Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat“, SMIS 4422

Pe parcursul anilor şcolari 2011 – 2016 unitatea noastră de învătământ a participat la proiectul „Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat“, SMIS 4422, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, implementat de către Ministerul Educaţiei Nationale si Cercetării Stiintifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. Menţionăm că toate informaţiile şi materialele didactice le-am preluat de pe portalul https://scolispeciale.edu.ro.În cadrul acestui proiect am beneficiat de o dotare cu următoarele echipamente:

  • Staţii de lucru – 5 bucăţi
  • Notebook – 1 bucată
  • Proiector – 1 bucată
  • Ecran de proiecţie – 1 bucată
  • Imprimantă multifuncţională – 1 bucată

Această dotare a inclus  echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus).
În unitatea noastră au fost instruite un număr de 20 de cadre didactice de la discipline diferite, care prin intermediul acestui proiect au beneficiat de un sprijin eficient în procesul de predare-învăţare.
Elevii au fost atraşi de conţinutul interactiv al materialelor prezentate, iar faptul că acestea erau de fiecare dată realizate pe computer le-a oferit acestora posibilitatea de a participa activ la fiecare lecţie prezentată.

   

O poveste de succes

         Tehnologia nouă place oricui. Îndeosebi tinerilor. Și elevilor școlii, elevi cu cerințe educaționale speciale, le face plăcere să lucreze la computer.
La orele de limba și literatura română, materia pe care o predau, pot folosi lecții din arhiva portalului școli speciale. În general cele din domeniul ”Română”, dar pentru elevii cu disgrafie sau pentru cei cu deficiențe de auz sunt foarte folositoare și lecțiile din domeniul ”Limbaj”. 
Utilizez aceste resurse educaționale în oricare moment al lecției, introducând informațiile, exercițiile în ora propriu-zisă. Elevii reușesc să înțeleagă mai bine unele noțiuni, folosind acest mod de învățare activ-participativ. Date fiind dizabilitățile elevilor școlii, de multe ori informațiile din lecțiile portalului sunt utile în reamintirea unor noțiuni, concepte de care este nevoie în lecția de predat. Folosesc materialele  în orice tip de lecție, transmitere și însușire de noi cunoștințe, formare de deprinderi sau recapitulare și verificarea cunoștințelor, adaptându-le scopurilor pe care mi le-am propus.
Folosind acest portal, lecțiile devin mai interesante, iar elevii participă cu mai mult entuziasm la oră.
Informațiile primite la cursul urmat și-au regăsit într-adevăr aplicare în munca mea la clasă.
Pofesoe,  Sanda Christodorescu

Lectia-Norme de Tehnica Securitatii Muncii pe santierul de constructii
Clasa a IX ConstructiiInstalatii si Lucrari Publice

Mijloace didactice- video proiector+calculator
Obiectivele operationale ale activitatii la clasa au fost atinse mai usor prin folosirea unui material video interactiv la acesta tema, astfel cu ajutorul video proiectorului s-aafisat pe tabla in cabinetul de desen tehnic o macheta care cuprindea o imagine cu un muncitor care trebuia echipat corespunzatoractivitatilor de pe un santier de constructii, astfel elevul avea sarcina de al imbraca cu diverse obiecte unele corect altele gresit alese. In ambele cazuri manechinul, muncitorul era descris corect cu echipamentele de protectie si imbracaminte ferit de accidente iar in cazul in care elevul imbracagresit manechinul acesta suferea diverse accidentari pe care elevul le vizualiza direct pe imagine.Consider ca acest gen de lectii interactive sunt un ajutor atat pentru cadrul didactic dar si pentru elev, ilmotiveaza sa participe, sa interactioneze si sa isi dezvolte creativitatea.

Ing.Sandu Simionescu
Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” Timisoara

Poveste de succes

Cursul “Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat ”, urmat in anul 2011, a avut urmări benefice atâta supr aelevilor cât și asupra profesorilor, ușurându-le munca la clasă, oferindu-le șansa de a realiza lecți iinteresante, de a aduce ceva nou.
Menționez că ulterior am utilizat cu succesportalui https://scolispeciale.edu.rodovedindu-se un material util și foarte atractiv pentru elevii cu nevoi speciale. Lecțiile de limbaj accesate s-au dovedit a fi ,pentru elevii suferinzi de disgrafie sau/si dislexie, un joc educativ, interactiv, un mijloc de a reduce dificultățile de învățare.
O poveste de success cu privire la utilizarea portalului https://scolispeciale.edu.ro s-a contura todată cu susținerea inspecției curente I, pentru acordarea gradului didactic II. Așadar, după cum se știe, avândelevi cu diferit edeficiențe, munca noastră este mereu structurată pe nivele de studiu, diferențiată. Prinurmare, am reușit să îmbin eficien tsarcinile elevilor de nivelmediu cu cele ale elevilor analfabeți accesând lectii precum sinonime, antonime si recunoasterea sunetelor.Orele asistate au fost deosebite, iar laudele nu au intârziat să apară.
Vămulțumim pentru oportunitate!
Prof. Nițoiu (Megheleș) Marinela

RAPORT PROIECT 2011
În anul 2011 am urmat cursul ” Sprijinirea sistemului educational special prin portal educațional dedicat”, sub îndrumarea formatorului Vărzaru Loredana, fapt ce m-a ajutat în demersul didactic în următorii ani, la perfecționarea profesională, grade didactice dar și la întocmirea proiectelor, împreună cu elevii absolvenți.
Întocmit:
Prof. Petre Claudia

” Sprijinirea sistemului educational special prin portal educațional dedicat” - concluzii
În anul 2011 am urmat cursul ” Sprijinirea sistemului educational special prin portal educațional dedicat”, sub îndrumarea d-nei Vărzaru Loredana, fapt ce m-a ajutat în demersul didactic în următorii ani, la perfecționarea profesională, dar și la întocmirea proiectelor, împreună cu elevii absolvenți.
Întocmit:
Ing. PETRUȚ DARIUS