SIMPOZION 2016

Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu

 

Liceul Tehnologic Special,, Gh. Atanasiu”, Timişoara,
Organizează în data de 25.III.2016
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
,, UN PAS SPRE O VIAŢĂ DE CALITATE -INTEGRAREA SOCIOPROFESIONALĂ A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE"
-130 de ani de învăţământ special-

Locul de desfăşurare :
Liceul Tehnologic Special ,,Gheorghe Atanasiu”, Timişoara

Scopul : Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în procesul de dezvoltare personală şi implicarea în activitǎţi menite să ajute în procesul de integrare socioprofesională a elevilor
Grup ţintă: Cadre didactice şi elevi din învăţământul special şi de masă, specialişti care sunt interesaţi de domeniul socio-psiho-pedagogiei.

Organizatori:
Liceul Tehnologic Special ”Gh. Atanasiu”, Timişoara
Consiliul JudeţeanTimiş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş

Parteneri :

  • Liceul Teoretic Special ,,Iris”
  • CŞEI ,,Constantin Pufan”
  • CŞEI ,,Dumitru Ciumăgeanu”
  • CŞEI ,,Paul Popescu Neveanu”
  • CŞEI ,, Constantin Păunescu”-Recaş
  • CŞEI  ,,Alexandru Roşca”-Lugoj
  • Şcoala Gimnazială Specială ,,Buziaş”
  • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timiş

  Descarcare:Invitatie,Regulament, Acord, Fisa inscriere,Declaratie

   Invitatie si regulament

   Acord de parteneriat educational, Fisa de inscriere, Declaratie